Magazyn odbiorów osobistych i hurtowych
02-285 Warszawa ul. Szyszkowa 66
Kontakt z nami

608 096 915

Pracujemy

Pon - Pt 7:00 - 16:00, Sobota 8:00-12:00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Putzsystem.pl

1. Sklep stacjonarny oraz Magazyn odbiorów osobistych i hurtowych 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 66
2. Właścicielem Sklepu Internetowego Putzsystem.pl jest firma PHUP PUTZSYSTEM  M.Kopeciński, L.Jopek Sp. j. 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A, NIP 813 298 82 02 zwana dalej "Sklepem"
3. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5.Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień.
7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od potwierdzenia zamówienia.
9.W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie, związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz ewentualną zmianą ceny towaru.
10. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:   
       - Przedpłata na konto bankowe    Numer konta:  6116 0013 3200 0212 0196 9401 50
       - Płatne przy odbiorze - kurierowi, przewoźnikowi itp.
       - Osobiście - odbiór w siedzibie firmy.
11. W przypadku płatności przelewem towar jest pakowany i wysyłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
12. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres PUTZSYSTEM 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 66 . Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, która następnie listem priorytetowym lub e-mailem w formie elektronicznej wysyłana jest do klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu której Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.
13. Zwroty dokonane niezgodnie z powyższą procedurą nie będą przyjmowane.
14. Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu dwóch dni roboczych od momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto, zaś w przypadku przedpłaty i pobrania jest dostarczany w wybrany przez zamawiającego sposób.
15. Oferta ważna na terenie Uni Europejskiej, ( wysyłka towaru tylko na terenie polski ).
16. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Działem Handlowym - telefon: 022 331-96-96, 602 305 310, e-mail sklep@putzsystem.pl.
17. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe podawane podczas zakupów są przetwarzane przez firmę PHUP PUTZSYSTEM  M.Kopeciński, L.Jopek Sp. j. 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A, NIP 813 298 82 02 tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

18. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

PHUP PUTZSYSTEM  M. Kopeciński, L. Jopek Sp. j. (dalej PUTZSYSTEM) z siedzibą w Rzeszowie (35-082), przy ul. Zawiszy Czarnego 26A, oświadcza, że związku z prowadzoną działalnością jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

PHUP PUTZSYSTEM  M. Kopeciński, L. Jopek Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie (35-082), przy ul. Zawiszy Czarnego 26A jako Administrator Danych Osobowych świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z ochrony Pani/Pana przed konsekwencjami przetwarzania danych, oświadcza, że czyni wszystko, aby Pana /Pani dane były bezpieczne, a przetwarzanie nie naruszało Pani/Pana praw i wolności, a przede wszystkim negatywnie na Panią/Pana nie oddziaływało.

PHUP PUTZSYSTEM oświadcza, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb prowadzonej działalności, za które zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uważa się w szczególności: marketing własny towarów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W wyniku współpracy z podmiotami trzecimi wykonywującymi na rzecz PHUP PUTZSYSTEM czynności (usługi kurierskie,przewoźnik), musi Pani/Pan, liczyć się z możliwością przekazywania wybranych danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do osiągniecia zamierzonego celu będącego podstawą podjętej współpracy (dostawy towaru).

PHUP PUTZSYSTEM jako Administrator Pani/Pana danych osobowych zobowiązuje się, do każdorazowego informowania Pana/Pani o zamiarze przekazania Pana/Pani danych osobowych podmiotowi trzeciemu (usługi kurierskie). Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu za każdym razem wykonywania takowej czynności.  

PHUP PUTZSYSTEM informuje, Pani/Pana dane przetwarza na podstawie przepisów prawa oraz udzielonych zgód. Informujemy, że udzielone zgody są dobrowolne i w każdym czasie ma Pani/Pan prawo do ich wycofania, co spowoduje usunięcie wszelkich Pani/Pana danych z Naszych systemów informatycznych oraz systemów informatycznych podmiotów trzecich, którym dane zostały przekazane. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do bycia zapomnianym. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do przeniesienia swoich danych z Naszych systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na Nasze działania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do urzędu nadzorczego.

Naszym celem jest ochrona Pani/Pana przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, dlatego określiliśmy czas ich przetwarzania na 10 lat, liczony od dnia pozyskania zgody, jako podstawy prawnej procesu lub od dnia utraty podstawy prawnej wynikającej z przepisów prawa . Po tym okresie, w sytuacji braku możliwości uzyskania nowej zgody lub innej podstawy prawnej obligującej Nas do kontynuowania procesu przetwarzania, Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych PHUP PUTZSYSTEM oraz systemów podmiotów trzecich, którym Pani/Pana dane zostały przekazane.

Poniżej zgody:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez PHUP PUTZSYSTEM  M. Kopeciński, L. Jopek Sp. j.  zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz na otrzymywanie od PHUP PUTZSYSTEM  M. Kopeciński, L. Jopek Sp. j.  informacji handlowych (Newsletter) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

wybierz leasing
0
Loading...